Soubory cookies

WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. (dále také jen „Women for Women“), jako provozovatel webových stránek www.prvni-krok.cz (dále jen „Webové stránky“), tímto vydává pro uživatele Webových stránek (dále jen „Uživatelé“ nebo „Vy“) toto oznámení o souborech cookies, které jsou používány na Webových stránkách (dále jen „Oznámení o souborech cookie“ nebo „Oznámení“).

Co jsou to „cookies“?

Cookies (či soubory cookies) jsou textové (datové) soubory obsahující malé množství informací (dat), které se při návštěvě webových stránek ukládají do uživatelova počítače, mobilního telefonu či jiného zařízení. Následně, při každé další návštěvě webových stránek jsou soubory cookies odesílány zpět na webové stránky (příp. jiné stránky), které soubory cookies rozpoznají, a umožní tak webovým stránkám rozpoznat uživatelův počítač, mobilní telefon či jiné zařízení.

ÚČEL COOKIES

Cookies jsou používány k různým účelům, počínaje zajištěním funkčnosti webových stránek, přes umožnění individualizace a personalizace webových stránek či statistických analýz chování uživatelů na webových stránkách, a konče cílením reklamy na uživatele webových stránek.

DRUHY A TYPY SOUBORŮ COOKIES

Dělení cookies z hlediska trvanlivosti

Z hlediska trvanlivosti (doby uložení) jsou cookies děleny na dočasné cookies (session cookies) a dlouhodobé cookies (persistent cookies).
Dočasné cookies jsou cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek, a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek.
Dlouhodobé cookies jsou cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech cookies.

Dělení cookies z hlediska původu

Z hlediska původu jsou rozlišovány cookies „první strany“ (first party cookies) a cookies „třetí strany“ (third party cookies).

Dělení cookies z hlediska funkce

Z hlediska funkce lze cookies dělit na nezbytně nutné cookies, výkonnostní cookies, funkční cookies a cílené cookies.
Nezbytně nutné cookies (strictly necessary cookies) jsou cookies, které jsou nezbytně nutné pro fungování webových stránek. Používání nezbytně nutných cookies nevyžaduje souhlas uživatele.

Více informací o souborech cookies můžete nalézt na následujících odkazech: www.aboutcookies.org a www.youronlinechoices.eu.

COOKIES POUŽÍVANÉ NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH

Dále uvedené tabulky obsahují popis cookies používaných na našich Webových stránkách:

Cookies „první strany“:

NÁZEV FUNKCE ÚČEL TRVANLIVOST
cookies-agreed funkčníUchování informace o souhlasu s použitím cookie 1 rok 1 rok

Cookies „třetí strany“:

NÁZEV ZPRACOVATEL ÚČEL TRVANLIVOST
Google Analytics Google LLCAnalýza chování na webuhttps://policies.google.com/technologies/types
FB Pixel MetaOptimalizace a sestavování okruhů uživatelů pro reklamní kampaněhttps://www.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel

IP adresa

Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil vašemu počítači poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek.

SPRÁVA A DEAKTIVACE COOKIES

Na následujících odkazech získáte bližší informace o tom, jak spravovat nastavení cookies či deaktivovat cookies v nejčastěji používaných webových prohlížečích:

Využívání souborů cookies můžete spravovat či ukládání cookies deaktivovat v rámci nastavení Vašeho webového prohlížeče. Upozorňujeme však, že deaktivace cookies může vést k omezení funkčnost našich Webových stránek, příp. způsobit úplnou nefunkčnosti některých jejich částí.

Google Chrome: [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en];
Opera: [https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy]
Firefox: [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences];
Internet Explorer: [http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies]; a
Safari: [http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471].